Werken bij

Kids Wonderworld is een kinderopvang organisatie die in Rotterdam is gevestigd. Momenteel hebben wij drie vestigingen waar dagopvang of buitenschoolse opvang wordt geboden. Onze klanten zijn ouders van jonge kinderen uit de stad. Wij richten ons op alle ouders van de diverse bevolking uit Rotterdam.

Bij Kids Wonderworld staat professionaliteit en flexibiliteit voorop. Wij zetten ons actief in om te voldoen aan wet- en regelgeving, veiligheidsvoorschriften . Ouders vertrouwens ons immers hun meest kostbare bezit toe en Kids Wonderworld stelt alles in het werk om deze verantwoordelijkheid op een goede manier in te vullen. Door doorlopend bezig te zijn met de kwaliteit en goed te luisteren naar kinderen, ouders en personeel wordt in de organisatie getracht om de beste opvang te bieden.

Wij zijn een professionele kinderopvangorganisatie, waarbij de medewerkers het unieke pedagogische beleid met liefde en plezier uitoefenen en de zo herkenbare huiselijke sfeer bewaken.

Op iedere vestiging is een van de groep vrijgestelde assistent leidinggevende aangesteld. Deze werkt minimaal 32 uur per week en is een adequate, constante factor binnen het kinderdagverblijf. De assistent leidinggevende is verantwoordelijk voor alle segmenten binnen de dagelijkse opvang, zoals de zorg voor de medewerkers, de samenstelling van het team, het pedagogisch beleid, de veiligheid, de naleving van de normen gebaseerd op HKZ en alle overige belangrijke zaken.

De kwaliteit en professionaliteit van de kinderopvang van Kids Wonderworld en de daarbij horende aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van de medewerkers. Kids Wonderworld besteedt daarom uitgebreid aandacht aan de selectie, screening en begeleiding van haar medewerkers. De organisatie biedt hen daarnaast de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de kinderopvang in het algemeen en die van Kids Wonderworld in het bijzonder door middel van persoonlijke trainingen en een op een begeleiding.

Arbeidsduur
Pedagogische medewerkers kunnen bij Kids Wonderworld een arbeidsovereenkomst aangaan variërend van 8 tot 36 uur per week.

Afhankelijk van de groepsgrootte per vestiging staan er per dag 2 of 3 leidsters op dezelfde groep. Medewerkers hebben een arbeidsduur van minimaal 8,50 uur per dag met een half uur  pauze. Kids Wonderworld is 12 uur per dag geopend. Aanvangstijden van diensten en pauzes zijn zodanig op elkaar afgestemd dat medewerkers zo min mogelijk alleen op de groep zijn.

In de praktijk betekent dit dat er van 7.30 uur tot 9.00 uur en 17.30 uur tot 19.00 uur sprake is van centrale opvang. Afhankelijk van de vestiging en het aantal kinderen dat vroeg gebracht en laat gehaald wordt, wordt de personele bezetting daarop aangepast. Van 7.30 uur tot 9.00 uur en van 17.30 uur tot 18.00 uur zal er een leidster per groep aanwezig zijn. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur zullen er op alle groepen 2 of 3 leidsters aanwezig zijn met uitzondering van de hierboven vermelde pauzes.

CAO kinderopvang
Bij Kids Wonderworld worden alleen medewerkers ingezet die in het bezit zijn van de vereiste diploma’s en een Verklaring Omtrent het Gedrag. De verhouding beroepskracht/kind-ratio is conform de CAO voor de kinderopvang en/of het kwaliteitsconvenant in de kinderopvangbranche. Kids Wonderworld streeft ernaar om met deze en nog vele andere kwaliteitsnormen, alsmede het aanbieden van een uitstekend additioneel arbeidsvoorwaarden pakket, de juiste en gemotiveerde medewerkers te vinden voor haar vestigingen en daarmee optimale arbeidsomstandigheden te creëren, waardoor het verloop onder de medewerkers zo laag mogelijk blijft.

Via de menukeuze “vacatures” krijg je een overzicht van de openstaande vacatures.