kinderopvang rotterdam buitenschoolse opvang rotterdam

’t Grote Rijk – Kinderopvang

Om eerlijk te zijn: we zijn erg trots op ons schitterende pand aan de Oostzeedijk. Prima bereikbaar met alle soorten van (openbaar) vervoer biedt deze voormalige rederswoning een lichte en ruime opvang die bovenal huiselijk, gezellig en sfeervol is. We hebben een mooie ruime buitenspeelplaats aan de achterzijde. Als u ons even belt dan is een rondleiding altijd mogelijk.

Kinderdagverblijf ‘t Grote Rijk biedt kinderen speel- en ontplooiingskansen en is tevens een aanvulling op de gezinssituatie. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen zich in de eerste plaats ekinderdagverblijf en zich kunnen ontwikkelen op sociaal en persoonlijk niveau. Er zijn altijd verschillen in de ontwikkeling en het temperament van kinderen, onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen met deze verschillen om te gaan. Wij streven ernaar ieder kind dezelfde behandeling te geven, tenzij sommige kinderen extra aandacht nodig hebben. Elk kind wordt gestimuleerd een stap verder te komen in zijn of haar ontwikkeling, dit in overleg en samenwerking met de ouders. Het kinderdagverblijf is zodanig ingericht en voorzien van materiaal dat het kind optimaal kan worden opgevangen en verzorgd. In het kinderdagverblijf zijn de overheidsbepalingen, ten aanzien van de inrichting, de kwaliteit en kwantiteit van het personeel, in acht genomen.

Het kinderdagverblijf voldoet aan de volgende punten:
de eisen van veiligheid en hygiëne;
de eisen ten aanzien van de accommodatie (brandveiligheid en pedagogische omvang);
de normen ten aanzien van de groepsgrootte en de ope­ningstijden;
de eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van het personeel; minimaal SPW 3 en aansluitend bij CAO Kinderopvang;
de eisen inzake aansprakelijkheids- en ongevallenverzeke­ringen

Wennen
Na ontvangst van de plaatsingsovereenkomst, spreken wij in overleg met u de wendagen af. Wij hechten veel belang aan een goede wenperiode, zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Voordat een kind komt wennen worden de ouder(s)/verzorger(s) van het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u mondeling alle informatie die van belang is mee, ook krijgt uw een rondleiding om te zien waar uw kind precies terecht komt. U ontvangt van ons intakeformulieren die u thuis invult en de eerste wendag van uw kind weer meeneemt.
Na deze wenperiode zullen u en uw kind geleidelijk wennen aan de pedagogisch medewerkers, groepsgenootjes, dagindeling, de activiteiten en alle gewoontes van het kinderdagverblijf.

Begeleiding van de kinderen
De eerste vier jaren van zijn leven zijn voor het kind de basis voor het verdere leven. Als kinderdagverblijf delen wij mee in de zorg tijdens deze eerste vier jaren. Wij realiseren ons dat onze zorg dus altijd van goede kwaliteit moet zijn. Ons kinderdagverblijf heeft zich dan ook als doel gesteld om de kinderen in een warme, vriendelijke en kindveilige omgeving te verzorgen met veel liefde en persoonlijke aandacht.
Wij streven ernaar om de kinderen van de verschillende leeftijden en in de verschillende ontwikkelingsfasen optimaal op pedagogisch verantwoorde wijze te begeleiden en te stimuleren.

't Grote Rijk
Oostzeedijk 104e
3063BG Rotterdam
T. 010 - 4361368
E. info@groterijk.nl

Openingstijden
De openingstijden zijn ruim, van 7:30 tot 18:00

Inspectierapport GGD
Benieuwd naar het inspectierapport van de GGD horende bij deze vestiging? Bekijk ze op de pagina ‘Inspectierapport GGD’

Benieuwd naar het wenbeleid van Kidswonderworld? Bekijk het wenbeleid.

Andere zaken die van belang zijn
In het informatieboekje (dat u bovenaan de pagina kunt downloaden) vindt u meer tekst en uitleg over de volgende onderwerpen:
– klachtenprocedure
– beleid bij ziekte
– beleid halen door vreemden
– beleid inzake personeel
– toelichting op de activiteiten met de kinderen
– uitleg over het dagritme
– en nog veel meer!

Agenda/activiteiten

Naar de Agenda

Reserveer een rondleiding