Doelgroep

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven. Heel gewone dingen waar elk kind recht op heeft. Ook als dat soms wat extra aandacht vraagt.

MKDV CityKids is er voor kinderen van 0 – 6 jaar met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking, die niet naar de reguliere kinderopvang kunnen omdat zij specialistische zorg nodig hebben.

MKDV CityKids biedt de zorg en voorzieningen die voor deze kinderen noodzakelijk zijn om op te groeien tot een zelfstandig individu. Voor ouders betekent MKDV CityKids een hele zorg minder. Zij kunnen met een gerust hart hun werk en maatschappelijk leven oppakken en hebben meer tijd voor de andere gezinsleden.

MKDV City kids is er onder meer voor kinderen:

• met (ontregelde) diabetes
• die afhankelijk zijn van sondevoeding
• met ernstige longaandoeningen
• die afhankelijk zijn van extra zuurstof
• met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
• met hartproblemen
• die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
• met infuustherapieën
• die afhankelijk zijn van nierdialyse
• met Urinewegproblematiek
• met voedingsstoornissen

Bij  MKDV CityKids kunnen ook kinderen terecht, die langdurig moeten herstellen na ziekte en die speciale zorg nodig hebben met medische apparatuur of medicatie.

MKDV CityKids sluit geen enkel kind bij voorbaat uit; wij onderzoeken altijd de mogelijkheden voor plaatsing. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor een kind met een handicap goed is om ook met niet-gehandicapte kinderen te spelen. Daarnaast is onze ervaring dat de niet-gehandicapte kinderen al jong leren dat anders zijn niet raar en gek is.

Onze aanpak is gericht op het individuele kind. Elk kind krijgt een eigen dagprogramma, afgestemd op zijn persoonlijke behoefte en de noodzakelijke zorg en verpleging. Dit wordt in nauw overleg met de ouders opgesteld en uitgevoerd. Daarin staat het kind zélf centraal en niet zijn ziekte of handicap. Wij werken zoveel mogelijk op dezelfde manier als u thuis om de overgang voor uw kind soepel te laten verlopen.

Voor medisch technische handelingen, de voorbehouden en risicovolle handelingen, zoals injecteren, verwisselen van de sonde, katheteriseren en bijvoorbeeld uitzuigen, is een uitvoeringsverzoek van uw behandelend arts noodzakelijk. MKDV CityKids kan u daarover nader informeren.