kinderdagverblijf rotterdam

Het NGB

Kids WonderWorld wordt alsmaar completer. Naast kinderopvang en buitenschoolseopvang biedt Kids WonderWorld nu ook gastouderopvang. Dit doen we via een speciaal opgezet gastouderbureau genaamd Het Nederlands Gastouderbureau.

Het Gastouderschap

Een gastouder is een ouder die voldoet aan de wettelijke eisen en die daardoor in staat is om professionele, veilige en pedagogisch verantwoorde kinderopvang te bieden, in een huiselijke omgeving.Voor ouders zijn de voordelen van een gastouder gelegen in de relatief kleine schaal van de opvang, het persoonlijke contact met de gastouder en vaak de mogelijkheid om aanvullende afspraken over opvang en tijden voor opvang te maken.

Het Nederlands Gastouderbureau

Het NGB is een erkend gastouderbureau en staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. In onze visie staat het welzijn van de aan onze gastouders toevertrouwde kinderen centraal, die visie vatten wij graag samen onder de noemer: “samen ouders zijn”. In onze visie moeten kinderen, ouders en gastouders zich veilig en vertrouwd voelen. Kiezen voor kinderopvang via Het NGB staat voor thuis zijn bij professionele gastouders in een kindvriendelijke omgeving met ruimte voor eigenheid en ontwikkeling.

Meer over het NGB

Meer over Het Nederlands Gastouderbureau en haar dienstverlening is te vinden op de bijbehorende website. Hier vindt u ook meer informatie over bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan, de wettelijke richtlijnen waar het NGB aan voldoet en bijvoorbeeld de oudercommissie. Uiteraard kunt u zich via de site aanmelden voor gastouderopvang, ook horen we graag van u bij eventuele vragen of opmerkingen.

www.hetngb.nl

Het NGB
Van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP Rotterdam
T. 010-4330415
E. info@hetngb.nl

 Website

Het NGB heeft een eigen website waar u alle informatie over gastouderopvang en het NGB terug kunt lezen. Neem een kijkje op www.hetngb.nl.