Tarieven

Kids Wonderworld heeft een balans gevonden tussen de kwaliteit die zij biedt en de daaraan verbonden kosten. Het uurtarief van Kids Wonderworld ligt lager dan het gemiddelde van particuliere kinderopvangorganisaties in Nederland. Het nettobedrag dat u bij Kids Wonderworld betaalt is afhankelijk van de bruto uurprijs en uw toetsingsinkomen, het aantal dagen dat u uw kind brengt en het aantal kinderen dat tegelijkertijd gebruik maakt van de kinderopvang.

De maandprijs is gebaseerd op 11 uur openstelling per dag (vanaf 2011), gedurende 52 weken per jaar, gedeeld door 12 maanden per jaar. Het normbedrag van de overheid is voor 2017 vastgesteld op 7,18 euro per uur. Kids Wonderworld rekent 7,38 euro per uur. Van het normbedrag krijgt u een groot deel terug, het verschil tussen het normbedrag en het tarief van Kidswonderworld betaalt u zelf.

De Wet kinderopvang is gebaseerd op het feit dat ouders arbeid en zorg kunnen combineren. Ouders krijgen vanaf 1 januari 2007 via de Belastingdienst een tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang. Het Centrale Bureau voor Informatie & Plaatsing kan u helpen met het aanvragen van de tegemoetkoming door de overheid. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer (010) 4366447, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Op toeslagen.nl kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn.

Tarievenoverzicht

Prijslijst KDV De Wereld 2018