Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen in de Kinderopvang

Wat kost buitenschoolse opvang?
De kosten van de kinderopvang zijn afhankelijk van een aantal factoren; het aantal uren opvang, de prijs per uur en het belastbaar gezinsinkomen. Op grond van het belastbaar inkomen draagt de belastingdienst bij aan de kosten van de opvang. Klik op onderstaande link voor een kostenindicatie via de belastingdienst (hiervoor heeft u de bruto tarieven KDV 2018 nodig)  of vraag een vrijblijvende offerte bij Kidswonderworld  aan. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@kidswonderworld.nl.Klik hier voor onze tarieven.
Is kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen?
Vanaf 2014 geldt  een beperking als u kinderopvangtoeslag aanvraagt met terugwerkende kracht. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor.

Kan ik een dag ruilen?
Er zijn mogelijkheden om een dagdeel of een dag te ruilen binnen een periode van een maand. Het is afhankelijk van de ruimte in de groep en de aanwezige pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is. Formulieren om een ruiling aan te vragen zijn te verkrijgen op de locatie of te downloaden via onderstaande link. Aan een ruiling zijn geen extra kosten verbonden. Wel kunt u maximaal 3 keer per jaar gebruik maken van dagen ruilen.

Ik heb een dag extra nodig?
Er zijn ook mogelijkheden extra dagdelen of dagen opvang in te kopen. Het is afhankelijk van de ruimte in de groep en de aanwezige pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is.
Formulieren om extra opvang aan te vragen zijn te verkrijgen op de locatie of te downloaden via onderstaande link. Ook voor extra opvang kan via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd worden.

Indien mijn kind ziek is en niet naar de buitenschoolse opvang kan komen, wordt deze gemiste dag dan automatisch in mindering gebracht?
Nee, de uren (en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is echter wel mogelijk om die gemiste dag in te halen. Dit moet binnen een maand gebeuren en gaat middels een extra aanvraag bij de locatie. Hier aan kunnen géén rechten ontleend worden.

Ik heb geen werk, maar heb toch buitenschoolse opvang nodig. Wat zijn de mogelijkheden voor mij?
De overheid steunt werkende ouders in de vorm van een kinderopvangtoeslag (een vergoeding voor de gemaakte kinderopvangkosten). Voor ouders die geen werk hebben, maar toch buitenschoolse opvang nodig hebben, hebben de meeste gemeenten een aparte regeling. Het gaat om situaties waarbij arbeid en/of studie en zorgtaken gecombineerd moeten worden. Een verzoek om een tegemoetkoming kan ingediend worden bij gemeente waar de ouder (-s) en het kind staat ingeschreven. Deze plaatsen worden ook wel SD-plaatsen genoemd. Let op: Kids Wonderworld heeft geen enkele invloed op de criteria die de gemeente hanteert bij het toekennen van deze regeling.

Indien ouders ter ontlastingbuitenschoolse opvang nodig hebben, kan er via de gemeente SMI-plaats aangevraagd worden. SMI plaatsen zijn bedoeld voor kinderen die te maken hebben met een (medisch) problematische thuissituatie. Om de ouders te ondersteunen of omdat het de ontwikkeling van het kind ten goede komt, kan het kind een buitenschoolse opvang bezoeken. Voorwaarde is dat het kind wordt aangemeld door de gemeente en dat de problematiek voor de groepsleiding is te hanteren. Let op: Kids Wonderworld heeft geen enkele invloed op de criteria die de gemeente hanteert bij het toekennen van deze regeling.

Mijn kind wordt 4 jaar en gaat binnenkort naar school. Gaat hij/zij dan automatisch over van KDV naar BSO?
Er is géén automatische doorstroming van kinderdagverblijf naar de BSO. De BSO-locatie is namelijk afhankelijk van de gekozen school. Het kind moet altijd apart in geschreven worden voor buitenschoolse opvang. Kinderen die al gebruik maken van de kinderopvang van Kids Wonderworld krijgen voorrang op nieuwe klanten bij plaatsing in een BSO.