Tarieven

baby

De Wet kinderopvang is gebaseerd op het feit dat ouders arbeid en zorg kunnen combineren. Ouders krijgen vanaf 1 januari 2007 via de Belastingdienst een tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang. Het Centrale Bureau voor Informatie & Plaatsing van ons hoofdkantoor kan u helpen met het aanvragen van de tegemoetkoming door de overheid. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer (010) 2857581, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Onze kindadministratie hebben wij uitbesteed aan Debicare. Op toeslagen.nl kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn.

Tarievenoverzicht

– Prijslijst BSO Batavier Standaard 2018
– Prijslijst BSO Batavier Willibrord en Mariaschool 2018
– Prijslijst BSO Batavier Jan Prins 2018
– Prijslijst KDV De Wereld 2018
– Prijslijst KDV Dribbel 2018