Tarieven

baby

De Wet kinderopvang is gebaseerd op het feit dat ouders arbeid en zorg kunnen combineren. Ouders krijgen vanaf 1 januari 2007 via de Belastingdienst een tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang. Het Centrale Bureau voor Informatie & Plaatsing van ons hoofdkantoor kan u helpen met het aanvragen van de tegemoetkoming door de overheid. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer (010) 2857581, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Onze kindadministratie hebben wij uitbesteed aan Debicare. Op toeslagen.nl kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn.

U kunt uiteraard ook de rekenmodule van Debicare gebruiken via https://www.debicare.nl/rekenmodule/ om uw eigenbijdrage te berekenen.

Tarievenoverzicht

– Prijslijst BSO Batavier Standaard 2018
– Prijslijst BSO Batavier Willibrord en Mariaschool 2018
– Prijslijst BSO Batavier Jan Prins 2018
– Prijslijst KDV De Wereld 2018
– Prijslijst KDV Dribbel 2018

– Prijslijst BSO Batavier Asch van Wijckschool 2019
– Prijslijst BSO Batavier Willibrodschool 2019
– Prijslijst BSO Batavier R.K. Mariaschool 2019
– Prijslijst BSO Batavier Jan Prinsschool 2019
– Prijslijst BSO Batavier ’t Landje 2019
– Prijslijst BSO Batavier Blijbergschool 2019
– Prijslijst BSO Batavier Babylonschool 2019
– Prijslijst BSO Batavier Augustinusschool 2019
– Prijslijst KDV De Wereld 2019
– Prijslijst KDV Dribbel 2019