Plaatsingsbeleid

Alle aanvragen voor kinderopvang komen binnen bij onze centrale Administratie. Onze medewerkers op de afdeling Administratie verwerken uw aanvraag samen met Debicare direct. Zodra u zich heeft ingeschreven komt uw kind bij ons op de wachtlijst. U ontvangt hiervan binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging inclusief een contract in tweevoud. De plaatsing is definitief zodra één exemplaar van het contract door u ondertekend naar ons is teruggestuurd.

Het minimale aantal dagen dat een kind op een kinderdagverblijf kan worden geplaatst is twee. Voor de buitenschoolse opvang is het minimum één dag. De minimale plaatsingsduur is twee maanden.

Plaatsing

mesije_boekjeZodra wij één exemplaar van het contract van u ondertekend retour hebben ontvangen, is de plaatsing definitief. De medewerker van Debicare bevestigt dit zowel aan u als aan de leidinggevende van de locatie. Een medewerker van deze locatie zal een aantal weken voorafgaand aan de ingangsdatum van de opvang contact met u opnemen voor een intakegesprek. Alle relevante onderwerpen voor de start van uw kind op het kinderdagverblijf of de BSO zullen in dit gesprek aan de orde komen.

Plaatsingsbeleid

De dagopvang wordt automatisch beëindigd op de eerste mogelijkheid na de 4e verjaardag van uw kind; maar altijd per de 15e of de laatste dag van de maand. Voor de buitenschoolse opvang wordt het contract beëindigd op 31 juli van het laatste schooljaar. Wilt u uw volledige kindplaats of wilt u een dag of aantal dagen eerder opzeggen, dan dient u rekening te houden met twee maanden opzegtermijn. Een opzegging dient u schriftelijk te doen middels een brief of e-mail naar de afdeling Administratie. Zie hiervoor ook de Algemene Voorwaarden en het Plaatsingsbeleid van Kids Wonderworld. Soms kunnen wij uw contract nog voor een korte periode door laten lopen nadat uw kind vier jaar geworden is, maar hij/zij nog niet naar school kan. Neem, indien u dit wenst, tijdig contact op met de afdeling Administratie.

Incidenteel ruilen

Het is bij de buitenschoolse opvang en de kinderdagverblijven onder bepaalde voorwaarden geoorloofd om dagen te ruilen. De klant/ouder kan dit aanvragen bij de assistent leidinggevende op de locatie middels het formulier ruilen. De assistent leidinggevende of bij diens afwezigheid, de coördinator, dient schriftelijk toestemming te verlenen voor de ruil door het formulier te ondertekenen. De ouder ontvangt hiervan een kopie.
Het ruilen van dagen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

–  de periode van ruil moet binnen één week liggen. Er mag maximaal drie keer per jaar geruild worden.
–  er kan alleen geruild worden indien de groepsgrootte het toestaat.
–  ruilen is niet mogelijk indien het een vervanging voor een ziektedag of een sluitingsdag betreft.
–  bij de buitenschoolse opvang worden, met uitzondering van de vakantieperioden, bij het ruilen van een dag voor de woensdag, extra uren, dus extra kosten,  in rekening gebracht.