Kinderdagverblijf & BSO

Kindgericht werken is ook bij de BSO’s van Kids WonderWorld het uitgangspunt. Er zijn op beide BSO’s tal van spelmogelijkheden, creatieve activiteiten en sportieve uitdagingen. De activiteiten zijn zowel binnen als buiten én afgestemd op leeftijden en interesses. De kinderen mogen hierbij hun eigen voorkeur aangeven. Bij de BSO’s van Kids WonderWorld wordt er onderscheid gemaakt tussen de jongere kinderen (mini’s) en de oudere kinderen (maxi’s). Bij de mini’s ligt het accent veelal op huiselijkheid, geborgenheid en ontspanning. De maxi’s spelen graag met vriendjes en vriendinnetjes en zoeken uitdagende activiteiten.

Actieve Kinderdagverblijven, bekijk de video

Diverse activiteiten

Op onze BSO’s zijn er verschillende soorten activiteiten. Soms bepalen kinderen zelf waarmee ze bezig willen zijn en soms hebben de pedagogisch medewerkers een spel voorbereid. Daarnaast verzorgen we ook speciale activiteiten waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor andere kinderen in de school of wijk.

Extra sportieve buitenschoolse opvang

Sporten is gezond. Daarom worden er op de BSO’s wekelijks sportieve activiteiten gedaan met de kinderen. Om hiervoor te zorgen hebben wij op de BSO een speciale sportmedewerker.

Na schooltijd en in schoolvakanties

De BSO’s zijn geopend aansluitend aan de schooltijden en hele dagen in de schoolvakanties.

De Batavier

De Batavier! Buitenschoolse opvang aan de Van Oldenbarneveltplaats 432 in Rotterdam.

Meer lezen