Documentatie & formulieren

Op de pagina documentatie & formulieren vind u een handig overzicht van verschillende documenten. Algemene voorwaarden, protocollen en bijvoorbeeld inschrijfformulieren. U kunt ze downloaden door op onderstaande links te klikken. Heeft u vragen over de beschikbare documenten dan horen we dit natuurlijk graag.

Al onze opvanglocaties zijn geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang:

Kidswonderworld KDV De Wereld; Registratie nummer Landelijk register  227307136

Kidswonderworld KDV Dribbel; Registratie nummer Landelijk register  163674541

Kidswonderworld BSO De Batavier; Registratie nummer Landelijk register  814711224

Beleid & organisatie

– Plaatsingsbeleid
Financieel Beleid
– Algemene Voorwaarden
– Privacyreglement
– Reglement Oudercommissie
Klachtenformulier voor ouders
– Klachtenprocedure Kids Wonderworld
Jaarverslag Klachtenregistratie 2016

Inspectierapport GGD BSO De Batavier
Inspectierapport GGD KDV De Wereld
Inspectierapport GGD KDV Dribbel

Tarieven

– Eigen bijdrage berekenen
– Prijslijst BSO De Batavier 2017
Prijslijst KDV De Wereld 2017
– Prijslijst KDV Dribbel 2017


Inschrijven

– Inschrijfformulier KDV
– Inschrijfformulier BSO