Over ons

U zoekt goede kinderopvang bij een professionele organisatie? Buitenschoolse opvang of kinderopvang? Bij Kids WonderWorld heeft u die gevonden! In onze organisatie staan u en uw kind centraal. Professioneel, pedagogisch verantwoord en uiteraard gecertificeerd. Bij Kids WonderWorld vindt u een wereld aan mogelijkheden!

Volop mogelijkheden bij Kids WonderWorld

Kids WonderWorld biedt tal van mogelijkheden als het gaat om kinderopvang. Opvang waar kinderen en ook grotere kinderen kunnen spelen, leren, groeien en bovenal: zichzelf kunnen ontwikkelen. Voor alle leeftijden is er een passend aanbod. Bij Kids WonderWorld worden kinderen afhankelijk van de locatie tussen 6:00 en 19:00 uur opgevangen.

Betrokkenheid van ouders

Wij vinden het belangrijk ouders te betrekken bij de opvang. Dagelijks gebeurt dat tijdens het brengen en halen van de kinderen. Daarnaast wordt u tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Ook organiseren alle locaties ouderavonden waarop onderwerpen besproken worden die ouders van de locatie belangrijk vinden. Ook worden er ook gezamenlijke informatie en /of activiteitenavonden georganiseerd.

Op elke locatie staat in de centrale hal een “ouderbetrokkenheidsmap” met informatie die van belang is voor ouders. Hierin kunt u de volgende informatie terugvinden: de uitkomsten van het laatst uitgevoerde tevredenheidonderzoek onder ouders, het inspectierapport van de GGD, de notulen van de oudercommissievergaderingen en het rapport met de verplichte risico-inventarisaties van de locatie op het gebied van veiligheid en gezondheid van de kinderen.