Onderzoek naar samenwerking kinderopvang en onderwijs

Geplaatst op 10 maart 2016

Er komt een landelijk onderzoek naar de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Dit meldt de PO-raad. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon, op verzoek van de ministeries van OCW en SZW. De Nederlandse invulling van onderwijs en opvang van kinderen van 0-12 jaar is in beweging. Doel is om een landelijk actueel en representatief beeld te schetsen van de aard en de omvang van de samenwerking.

Vroegschoolse educatie

Scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen zoeken elkaar steeds vaker op om – vanuit diverse motieven en in verschillende varianten – te gaan samenwerken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie, samenwerking tussen scholen en buitenschoolse opvang of het tot stand brengen van integrale kindcentra (ikc). De successen van de voorlopers spreken tot de verbeelding, maar tot op heden ontbreekt een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking. Het onderzoek moet daarin gaan voorzien.