Naschoolse opvang Rotterdam

Naschoolse opvang in Rotterdam wordt door Kids Wonderworld op verschillende locaties aangeboden. Naschoolse opvang is een verzamelnaam voor activiteiten van kinderdagverblijf die voor schoolgaande kinderen worden geregeld buiten de standaard schooltijden. Kids Wonderworld biedt op 2 locaties in Rotterdam naschoolse opvang aan. Op alle locaties in Rotterdam staat kindgericht werken centraal. Op zowel de Batavier, als de BSO locatie van het Kinderparadijs staat kindgericht werken centraal en worden de activiteiten afgestemd op de leeftijden en de interesses. Doordat Kids Wonderworld naschoolse opvang op twee locaties aanbiedt in Rotterdam, zijn wij goed bereikbaar.

Naschoolse opvang Rotterdam | Het Kinderparadijs

BSO Het Kinderparadijs  is een Rotterdamse locatie voor onder andere naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Onder leiding van een sportinstructeur staan bewegingsspellen en sport centraal. Deze Rotterdamse locatie kenmerkt zich door enthousiaste en kundige begeleiders, een divers sport- en spel aanbod en een l-fitzone waar gamen en finess worden samengevoegd tot entertainment. De locatie is gelegen in het Rivium aan de Rivium Oostmaaslaan 21-23. Wilt u naschoolse opvang in Rotterdam met sport en entertainment? Dan nodigen we u graag een keer uit.

naschoolse opvang rotterdam

naschoolse opvang rotterdam

 

 

Naschoolse opvang Rotterdam | BSO de Batavier

De naschoolse opvang in locatie de Batavier is gehuisvest aan de Gouvernestraat 70e  in het centrum van Rotterdam. Wij zitten binnen bij Kidswonderworld De Wereld waar wij twee lokalen hebben. Een lokaal voor de mini’s en eenlokaal voor de maxi’s. Ook is er een buitenruimte op deze naschoolse opvang in Rotterdam met moestuintjes voor de kinderen. Buitenspelen wordt vooral gedaan in speelcentrum Weena, een afgesloten en uitgebreide speeltuin met begeleiding in de wijk. Onze kinderen zijn hier veel te vinden. Bij de BSO’s van Kids Wonderworld worden kinderen onderverdeeld in mini’s (4 t/m 7 jaar) en maxi’s (8  t/m 12 jaar) | Naschoolse opvang Rotterdam.

naschoolse opvang in rotterdam

naschoolse opvang in rotterdam

 

Rotterdamse naschoolse opvang

Rotterdamse naschoolse opvang

Naschoolse opvang in Rotterdam regelen?

Wilt u uw kinderdagverblijf regelen in de regio Rotterdam? Wij bieden u dan graag de mogelijkheid om vrijblijvend te komen kijken op een van onze Rotterdamse locaties. Kids Wonderworld ziet het als de belangrijkste taak om kinderen te verzorgen en te begeleiden waarbij de focus op kwaliteit essentieel is. Wij zien het als doel om uw kinderdagverblijf in Rotterdam te faciliteren en u te ontzorgen. Wij zien de kinderen op alle drie de kinderdagverblijf locaties als ‘onze kinderen’. Het staat buiten kijf dat wij niet alleen de richtlijnen en eisen van de overheid volgen, maar ook het Convenant Kwaliteit Kinderdagverblijf  waarin basiseisen voor kwaliteit staan opgesteld | Naschoolse opvang Rotterdam.

Wij werken met verschillende scholen in Rotterdam samen waar wij de kinderen ophalen. Wij hopen u en uw kind(eren) binnenkort te mogen verwelkomen in Rotterdam.