Minder ouders ontvangen kinderopvangtoeslag

Geplaatst op 18 november 2014

Voor het vierde achtereenvolgende jaar daalt het bedrag aan uitgekeerde kinderopvangtoeslag.
Voor het eerst sinds de invoering neemt ook het aantal ontvangers van kinderopvangtoeslag af.

Vorig jaar ontvingen ouders ruim 1,9 miljard euro steun voor kinderopvang. In 2009 was dit nog een bedrag van 3 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als verklaring geeft het bureau de versobering van de kinderopvangtoeslag en de economische crisis. Opvallend is dat voor het eerst sinds de invoering in 2005 het aantal ontvangers van kinderopvangtoeslag afneemt. Van 537 duizend huishoudens in 2012 nam het aantal ontvangers vorig jaar af tot 496 duizend huishoudens. Zeven procent van alle huishoudens ontving kinderopvangtoeslag.

Hogere inkomens
In tegenstelling tot andere toeslagen ontvangen juist de hogere inkomens meer kinderopvangtoeslag. Meer dan de helft van het totaal uitgekeerde bedrag ging naar de dertig procent van de huishoudens met het hoogste besteedbare inkomen. Toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag gaan juist meer naar de lagere inkomens.

Zorg- en huurtoeslag
In tegenstelling tot de kinderopvangtoeslag keerde het Rijk vorig jaar meer zorg- en huurtoeslag uit. In totaal werd er in 2013 ruim 10,4 miljard euro aan inkomensafhankelijke toeslagen uitgekeerd. Dit is 0,3 miljard euro meer dan in 2012.