Wet Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 geldt de Wet kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid.