Kwaliteit & Personeel

Onze pedagogisch medewerkers zijn de pijlers van de kwaliteit in onze opvang. Kids Wonderworld besteedt daarom veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Alle medewerkers volgen een opleidingstraject om de kennis van de ontwikkeling van jonge kinderen aan te vullen met nieuwe inzichten en deze met elkaar te bespreken. Op deze manier leren de medewerkers niet alleen veel nieuwe dingen maar zo worden zij ook gestimuleerd om het dagelijks werk actief en bewust te doen. We streven naar diversiteit, ook in de samenstelling van ons team. Zowel de leidinggevenden als de pedagogisch medewerkers hebben een gerichte opleiding gevolgd voor het werken in de kinderopvang conform de eisen zoals gesteld in de CAO.

Ben ik in beeld certificering

De kinderdagverblijven van Kids WonderWorld zijn geen voorscholen maar bieden toch een voorschools programma aan. Dit betekent dat er dagelijks vaste educatieve activiteiten worden gedaan met de kinderen ter voorbereiding op de basisschool. Het voorschoolse programma waar Kids WonderWorld mee werkt heet “Ben ik in Beeld”. Onderdeel hiervan is het dagprogramma van “Puk en Ko”. Ook worden de kinderen geobserveerd en elk half jaar wordt de ontwikkeling van de kinderen geanalyseerd door middel van de observatiemethodiek “Kijk!”

De pedagogisch medewerkers maken regelmatig videobeelden waarop zij kunnen volgen hoe de kinderen met elkaar omgaan en of alle kinderen meedoen. De videobeelden worden ook gebruikt om de interactie tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen te evalueren, waarbij het vooral gaat om het benoemen van positieve zaken en het geven van eventuele tips. Precies zoals onze pedagogisch medewerkers dat ook met de kinderen doen.

Puk en Ko

Onderdeel van Ben ik in beeld is Puk en Ko. Samen met de vrolijke handpop Puk beleven de peuters de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen. De programma’s Ben ik in beeld en Puk en Ko vormen een goede voorbereiding op de basisschool en worden door de kinderen en de pedagogisch medewerkers als zeer motiverend ervaren.

Wettelijke inbedding

Ben ik in Beeld sluit aan bij de doelstelling van de nieuwe wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Binnen de Wet Kinderopvang voorziet Ben ik in Beeld in het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen en het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties.