Kwaliteit

Bij Kids Wonderworld hebben wij de belangrijke taak om kinderen te verzorgen en te begeleiden. Wij vinden dat kwaliteit is hierbij essentieel is, bij de zorg voor ‘onze’ kinderen ligt de lat hoog. Kids Wonderworld hanteert niet alleen de richtlijnen en eisen van de overheid, maar ook het binnen de sector afgesproken Convenant Kwaliteit Kinderopvang 2013. Hierin staan de basiseisen voor kwaliteit die aanbieders en afnemers van de kinderopvang gezamenlijk hebben gemaakt. Bijvoorbeeld over de leidster-kind ratio: het maximaal aantal kinderen dat één pedagogisch medewerker mag opvangen. (Deze ratio is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen)