Kwaliteit kinderopvang gestegen

Geplaatst op 9 januari 2014

De kwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven is voor het eerst in jaren gestegen. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het NCKO maakte dit donderdag bekend.

Volgens hoogleraar Ruben Fukkink, die het onderzoek leidde, hebben kinderdagverblijven de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun kwaliteit. Vooral de zorg- en opvoeding in de kinderopvang is beter geworden. Maar we zijn er nog niet, zegt het onderzoek ook. De kinderopvang scoort op veel punten nog steeds onvoldoende, schrijven de onderzoekers in het rapport, bijvoorbeeld op het gebied van educatie. Die is in meer dan de helft van de kinderdagverblijven onder de maat.

Belangrijk keerpunt
Toch is er wel reden tot juichen, zegt Fukkink. Het NCKO onderzoekt al sinds 1995 om de zoveel jaar hoe het ervoor staat in de kinderopvang en zag tot 2008 de kwaliteit steeds verder achteruitgaan. Dat er nu sprake is van verbetering noemt de hoogleraar ”een belangrijk keerpunt”. NCKO onderzocht in 2012 op basis van een steekproef 50 kinderdagverblijven. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2008, 2005, 2001 en 1995.

Kwaliteit
Volgens voorzitter Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) bewijst het onderzoek dat de kinderopvang in Nederland wel degelijk kwaliteit kan leveren.

Kwalitatief goede kinderdagverblijven maken aparte trajecten voor kinderen met een achterstand wat hem betreft overbodig. ”Er is geen spoortje bewijs dat voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ook maar iets oplevert. Je kunt deze kinderen heel goed in de groep zetten met kinderen zonder achterstand”, aldus Jellesma.