Klacht indienen

Geplaatst op 4 maart 2016

Wanneer u niet tevreden bent over een product of dienst, kunt u een klacht indienen bij de directie van kidswonderworld. Klachtenformulieren kunt opvragen bij de groepsleiding van uw kind. Als de directie van Kidswonderworld  niets van zich laat horen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een van de commissies van De Geschillencommissie.

Kidswonderworld 2 bv is met al haar locaties aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie kent meerdere commissies, die klachten over verschillende, specifieke onderwerpen behandelen. Er zijn consumentencommissies, die klachten tussen consumenten en ondernemers behandelen en er zijn zakelijke commissies, die klachten tussen ondernemers onderling behandelen.

Voor klachten over de Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u terecht bij de commissie:

Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

 

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.
Voor meer informatie: verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie.