Kinderopvang iets goedkoper in 2014

Geplaatst op 8 januari 2014

 

Ouders met een hoger- of middeninkomen betalen dit jaar iets minder voor kinderopvang dan in 2013. Dit komt door de investering van 100 miljoen euro extra door het kabinet waardoor de kinderopvangtoeslag verhoogd kon worden.

Veel kinderopvangorganisaties hebben ervoor gekozen om de tarieven voor dit jaar niet te verhogen zodat ouders in deze inkomenscategorieën optimaal kunnen profiteren. Ouders met een bruto jaarinkomen van 47.812 euro of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren. De kinderopvangbranche hoopt dat ouders voor wie kinderopvang onbetaalbaar werd in 2013 terugkomen als klant in 2014.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Vergeet niet om ouders erop te attenderen dat zij minder tijd krijgen om kinderopvangtoeslag terug te vragen bij de Belastingdienst. Als ouders niet binnen drie maanden na de betreffende maand de toeslag opvragen, lopen ze het geld mis. Stel dat ouders de kinderopvangtoeslag over april 2014 willen ontvangen, moet dit uiterlijk 31 juli worden aangevraagd.

Kindgebonden budget

Het kabinet heeft plannen om het kindgebonden budget (dat bestaat naast de kinderbijslag) dit jaar voor het eerste en tweede kind iets te verhogen. De Kamer moet dit nog goedkeuren. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. de hoogte is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.