Kinderopvang en basisschool gaan samen ontwikkeling jeugd stimuleren

Geplaatst op 18 maart 2015

De ontwikkeling en scholing van kinderen kan beter worden georganiseerd.
Drie betrokken organisaties slaan daarom de handen ineen: de koepel voor het basisonderwijs PO-Raad, het sociaal werk (MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

”We willen af van allerlei overbodige regels en wetten en willen de ruimte om te experimenteren”, aldus Paul van Dijk van de PO-Raad.

De drie organisaties presenteren donderdag een actieplan met tien voorstellen. Een daarvan gaat over de vorming van zogeheten kindcentra, waar kinderen van nul tot vier jaar worden opgevangen. De basisschool werkt actief mee, zodat de kans dat een kind met een taal- of andere achterstand in groep 1 terechtkomt, drastisch wordt verkleind.

Ook komen er voorstellen voor het schrappen van allerlei regels. ”Speeltoestellen moeten bij school aan andere eisen voldoen dan tijdens het gewone spelen”, aldus Monique Schumans van de Brancheorganisatie Kinderopvang. ”Maar leg dat maar eens uit aan een kind van zes.”