Kansarme peuters weg uit opvang door harmonisatie?

Geplaatst op 29 november 2017

De kinderopvangbranche is bang voor het vertrek van kansarme kinderen uit peuterspeelzalen, als gevolg van de harmonisatie. De nieuwe wet zou voor de ouders van deze kinderen té ingewikkeld zijn en gaat hen mogelijk ook meer geld kosten.
Bron: iStock

Alle Nederlandse peuterspeelzalen moeten per 1 januari 2018 zijn omgevormd tot kinderdagverblijven, ofwel: geharmoniseerd. De verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verdwijnen en de kwaliteitseisen worden voor beide voorzieningen gelijk.

Ingewikkeld

Toch deugt er iets niet aan de plannen die in 2018 van kracht gaan, zeggen kinderopvangorganisaties tegen RTL Nieuws. Het wordt ouders zó ingewikkeld gemaakt dat vooral de kinderen die opvang het hardst nodig hebben, zullen afhaken. Magda Heijtel, van Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Dat zijn de kinderen die het nog meer nodig hebben om in hun ontwikkeling gestimuleerd te worden. Hoe vroeger je begint met ontwikkelingsstimulering, hoe beter het is voor later als je volwassen bent.’ Ook Geert de Wit, bestuurslid Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, reageert: ‘Laten we goed in de gaten houden of werkende ouders de toeslag aanvragen en of ze daar hulp bij nodig hebben. Ook wij, als kinderopvangorganisaties, geven die hulp. Het was beter geweest als er gekozen was voor een recht van niet-werkende ouders binnen de WKO. Dat had veel ingewikkelde regeldruk voorkomen zonder dat dat tot extra kosten hoeft te leiden.’

Financiering

Nu worden de peuterspeelzalen deels gefinancierd door de gemeente. Gezinnen met lage inkomens zijn nu per jaar zo’n 254 euro kwijt voor tien uur peuterspeelzaalwerk per week. Ouders met een kind met (taal)achterstand worden vaak gecompenseerd; de gemeente financiert de helft van de ouderlijke bijdrage.

Zelf betalen

Ouders die onder de Wet kinderopvang vallen, betalen de opvang eerst zelf en kunnen dan, afhankelijk van hun inkomen, een gedeelte vergoed krijgen. De Wit: ‘In veruit de meeste gevallen zal de gemeente een voorziening treffen voor ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen (kostwinners of  niet werkende ouders). Die voorziening kan in iedere gemeente anders zijn.’ Ouders moeten, als zij dat al kunnen, het bedrag eerst voorschieten en vervolgens terugvragen. Dat is voor veel ouders te ingewikkeld, stelt de branche. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma: ‘De belastingdienst probeert de taal zo eenvoudig mogelijk te maken, maar die taal is voor veel mensen, zeker als het Nederlands niet je moedertaal is, heel ingewikkeld.’ De Wit: ‘Overigens pleit dit des te meer voor het systeem van directe financiering, dan hoeven ouders (die onder de Wet kinderopvang vallen) alleen maar hun eigen bijdrage te betalen. Het gehele bedrag hoeft ouders dan niet meer af te schrikken.’

Overheid

Ook ouders van kinderen die goed Nederlands spreken, snappen de regels lang niet allemaal, stelt RTL Nieuws. ‘De overheid hoopt dat de ouders hulp vragen als ze in de wirwar van regeltjes de weg niet weten te vinden.’

Bekijk hier het RTL-journaal van afgelopen vrijdag, waarin geopend wordt met dit onderwerp >>>

Bron: Kinderopvang totaal (28-11-2017)