Hulp om communicatie baby’s te herkennen

Geplaatst op 24 maart 2016

Het project KIJKEENBABY wil ouders er met filmpjes op attenderen dat baby’s al heel goed tot communiceren in staat zijn.

Ouders denken soms dat er met hun baby nog niet te communiceren valt. Niets is minder waar. Op de filmpjes van KIJKEENBABY is te zien hoe ouders reageren op signalen van hun kleintje. Dit gebeurt tijdens dagelijkse handelingen: het voeden, tijdens het badderen of het verschonen. De fragmenten worden geanalyseerd: wat zien we hier? Merkt de ouder bepaalde signalen ook niet op? Het is vergelijkbaar met videofeedback in de kinderopvang.

Crowdfunding

Het schieten van de filmpjes kost geld: in totaal 15.000 euro. Dat hebben de initiatiefnemers van KIJKEENBABY, Het Jonge Kind, stichting Babywerk en de Dutch Assiociation for Infant Mental Health (nog) niet. Ze hebben nu twee filmpjes gemaakt, maar willen in totaal vijftien filmpjes met ouders delen. Hiervoor is 15.000 euro nodig. Via crowdfunding hopen de organisaties het project te kunnen afmaken. Het loopt inmiddels al aardig met de donaties. Bijna de helft van het bedrag is al toegezegd.

Veilige hechting

‘Beeld zegt meer dan duizend woorden’, zeggen de initiatiefnemers. Zij willen ouders meegeven dat de eerste jaren van een kind heel bepalend zijn voor de ontwikkeling. Een veilige hechting tussen ouders en kind is cruciaal. Die ontstaat vooral als ouders in staat zijn om signalen van hun baby te herkennen en hier goed op te reageren. Ouders doen dit vaak wel intuïtief maar in situaties van stress of psychische problemen, worden toch veel belangrijke contactmomenten gemist.