Hoe voorkom je werkstress in de kinderopvang?

Geplaatst op 10 januari 2014

Het werken in de kinderopvang was al druk, maar is alleen maar drukker geworden nu het wat minder gaat in de kinderopvang. Bezuinigingen op ondersteunende functies zoals schoonmaak, activiteitenondersteuners en pedagogen zorgen ervoor dat er meer op het bordje van de pedagogisch medewerker terecht komt. Wat kan jouw organisatie doen om de werkdruk te verminderen?

Onafhankelijkheid, maar niet té

Zorg ervoor dat medewerkers iets te zeggen hebben over het werktempo, de werkvolgorde en de werkmethode. Voorkom te grote afhankelijkheid van werkplannen of de visie van alleen de leidinggevende. Maar pm’ers moeten niet alles zelf uit moeten vinden. Er is behoefte aan goede steun, hulpmiddelen, kennis en bevoegdheden. Blijven werken aan vakinhoudelijke ontwikkeling leidt niet alleen tot meer kennis maar ook tot meer zekerheid.

Bottom-up

Structureel werkoverleg is van belang om een open cultuur te behouden op de groep. Het is belangrijk dat een werkoverleg niet alleen vanuit de behoefte van de leidinggevende wordt georganiseerd. Dus niet alleen top-down informatie, maar ook bottom-up. Er moet ruimte zijn voor onderlinge feedback zonder dat het een ongemakkelijke situatie wordt. Pm’ers moeten ook de ruimte krijgen om feedback te geven op managementniveau in de organisatie.

Solofuncties

Natuurlijk is het fijn om verantwoordelijkheid te hebben, maar solofuncties waarbij je zo ongeveer onvervangbaar bent, draagt niet bij aan een fijne werkomgeving. Zorg ervoor dat collega’s elkaars werk kunnen overnemen zonder dat de kwaliteit in het geding komt. Stel dat een werknemer door ziekte, een vakantie of een privékwestie afwezig is, dan moet diegene de groep met gerust hart aan zijn of haar collega’s over kunnen laten.

Open zijn naar ouders

Als je toch een open cultuur hebt gecreëerd op de groep, draag die openheid dan ook uit naar de ouders (je klanten). Als medewerkers naar ouders mooi weer moeten spelen, terwijl er iets aan de hand is, kan dit stress veroorzaken. Vertel ouders hoe het zit met wachttijden en procedures en durf ook je zwaktes te tonen. Medewerkers zullen zich prettig voelen in zo’n open sfeer.

Roosteren

De meeste kinderopvanginstellingen hebben vaste openingstijden. Toch is het belangrijk om met het roosteren rekening te houden met een zo min mogelijk verstoord bioritme. Als een medewerker altijd ’s ochtends vroeg begint, houd dit dan in een reeks voor de komende dagen aan. Beperk de lengte van een dienstenreeks tot maximaal 6. Dat is vooral belangrijk voor flexibele opvanginstellingen en gastouders. Zie er op toe dat er pauzes worden gehouden.