Hoe herken je autisme bij jonge kinderen?

Geplaatst op 2 december 2016

De diagnose autisme kan meestal pas worden gesteld als een kind vier of vijf jaar oud is. Toch is het goed, vindt Swanet Woldhuis van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), dat pedagogisch medewerkers al eerder op signalen letten. Maar waar moet je op letten?

Een kind het stempel autisme opplakken, doe je als pedagogisch medewerker niet zomaar. En dat is maar goed ook, vindt Swanet Woldhuis. ‘Het is verstandig en professioneel om hierin terughoudend te zijn.’ Waar zij zich wel zorgen over maakt, is dat kinderopvangprofessionals vaak niet weten hoe ze autisme op jonge leeftijd kunnen herkennen en hoe ze ouders over hun bevindingen informeren. Zij pleitte eerder al dat professionals die met kinderen werken bijscholing zouden moeten krijgen op dit gebied.

Checklist

Woldhuis is geen voorstander van een checklist om te kijken of een kind inderdaad autistisch is. Er is zo’n lijst beschikbaar waar jeugdartsen mee werken, maar het voert volgens haar te ver om die in de kinderopvang te gebruiken. Er is wel een korte lijst van aandachtspunten:

Bij 12 maanden:

  • Het kind brabbelt niet
  • Heeft geen interesse in andere mensen
  • Lacht niet naar anderen
  • Reageert niet wanneer hij of zij wordt toegesproken
  • Maakt geen gebaren (wijzen en zwaaien)
  • Bij 18 maanden: Het kind maakt nog geen functioneel gebruik van woorden
  • Bij 24 maanden: Het kind gebruikt nog niet spontaan tweewoordzinnen
  • Elke leeftijd: Je ziet een terugval in eerder verworven taal- of sociale vaardigheden

Communicatie ouders

Woldhuis raadt pedagogisch medewerkers af om ouders bij een vermoeden te vertellen dat hun kind autisme heeft. ‘Je kunt ouders wel vertellen wat normaal gedrag zou zijn op deze leeftijd en op welke punten het kind lijkt af te wijken. Je helpt hen dan met jouw professionele observaties, maar je trekt geen conclusie.’