LRKP & GGD

 

Kids WonderWorld en Kwaliteit

Organisaties in de kinderopvang moeten voldoen aan strenge eisen. Daarmee is niet alleen de veiligheid van uw kind gewaarborgd, maar weet u ook dat het goed geregeld is met bijvoorbeeld de hygiëne op het kinderdagverblijf.
Bij Kids WonderWorld streven we op allerlei gebied naar de hoogste kwaliteit. Dat geldt voor de opvang van de kinderen, maar ook voor de opleiding van onze pedagogisch medewerkers, het nakomen van afspraken, het onderhoud en de hygiënische omstandigheden op onze locaties en onze administratieve afhandelingen.

Kids WonderWorld  heeft daarnaast haar  kwaliteitssysteem in een digitaal handboek samengesteld. Hierin zijn de procedures, protocollen en dergelijke opgenomen die gehanteerd worden op alle vestigingen inclusief het hoofdkantoor.
Van de leidsters wordt verwacht dat zij weten hoe zij met deze protocollen, procedures om moeten gaan. Van een kinderopvangorganisatie met de kwaliteit hoog in het vaandel mag je verwachten dat intern de zaken goed op orde zijn, de klant principieel centraal staat en er voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Dat betekent dat er jaarlijks een controle plaatsvindt en dat alle locatie elke drie jaar aan een grondige herkeuring worden onderworpen. Voor u als ouder een zekerheid dat alles rondom de opvang van uw kind aan de hoogste eisen voldoet.

LRKP & GGD

Onze locaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang Peuterspeelzalen (LRKP). Door op onderstaande registratienummers te klikken vind u van de verschillende locaties het meest recente inspectierapport van de GGD.

BSO de Batavier : 517934838
Kinderdagverblijf de Wereld: 227307136
Kinderdagverblijf Dribbel : 163674541