‘Geef elk kind op de crèche een eigen mentor’

Geplaatst op 18 november 2015

Elke baby of peuter op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zou een eigen mentor moeten krijgen: een leider of leidster dat op het kindje toeziet tot het de opvang verlaat.

Dat staat in een plan dat oudervereniging BOinK, de branche en de vakbonden donderdag hebben gepresenteerd.

“Het is belangrijk dat een kind wordt gevolgd. Taal, motoriek, hoe het gaat met eten, maar ook hoe het kind zich gedraagt in de groep. De opvang kan het vroeg signaleren als er iets opvallends aan de hand is”, legt de Brancheorganisatie Kinderopvang uit.

Groeiend inzichtSommige crèches werken al op deze manier, maar de organisaties willen dat het vaker voorkomt. De branche verwacht niet dat het plan veel geld kost, omdat leiders en leidsters de kinderen sowieso al volgen. Wel zou er geld moeten komen voor training van het personeel en van studenten.

“We krijgen tegenwoordig steeds meer inzicht hoe het brein zich ontwikkelt. Vroeger dacht men: je legt een baby neer en geeft eten, drinken, geborgenheid en warmte, en dat is genoeg. Maar het is ook belangrijk dat de ontwikkeling van het brein gestimuleerd wordt”, aldus de Brancheorganisatie Kinderopvang.