Gebruik kinderopvang in tweede kwartaal opnieuw gedaald

Geplaatst op 2 september 2015

Uit de cijfers van het tweede kwartaal 2015 blijkt dat het gebruikt van kinderopvang nog steeds daalt. Zo is het gebruik van kinderopvang met 1,6 procent afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang en gastouderopvang neemt wel licht toe. Dat meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Vooral mensen met lagere inkomens maken steeds minder gebruik van kinderopvang, zo blijkt ook weer uit de cijfers. De eerdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag blijken op deze groep de meeste impact te hebben. Met als gevolg een sterkere afname van het gebruik van kinderopvang dan gemiddeld. Kinderen blijken wel meer naar de buitenschoolse opvang en gastouderopvang te gaan. In de buitenschoolse opvang is de toename het hoogst met 5.000 kinderen.

De afgelopen periode blijkt de arbeidsparticipatie van vrouwen licht te zijn gestegen, ook bij moeders met jonge kinderen van 0 tot 11 jaar. De brancheorganisatie trekt de conclusie dat, gezien deze en eerdere cijfers, het punt van stabilisatie in de kinderopvangmarkt langzaamaan in zicht komt.

De organisatie stelt dat stabiele financiering een belangrijke voorwaarde is om ouders en de kinderopvangsector na jaren van stevige bezuinigingen voldoende rust te bieden voor de komende jaren. De brancheorganisatie roept het kabinet dan ook op om de eerdere voornemens voor extra kinderopvangtoeslag waar te maken. Hiermee moet de onevenredige bijdrage van ouders in de kosten bijgesteld worden naar een evenwichtige verdeling van de kosten van opvang voor ouders, werkgevers en overheid. “Zo kan de sector blijven investeren in waar het allemaal om draait: de zorg voor en ontwikkeling van kinderen”, aldus Brancheorganisatie Kinderopvang.