Experiment Integraal Dagarrangement

Geplaatst op 10 januari 2014

Vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2016 krijgen maximaal vijftien samenwerkingsverbanden van basisscholen en kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om onderwijs en kinderopvang gedurende de dag af te wisselen. Zij mogen daarbij, in overleg met de GGD, afwijken van de kwaliteitsregels bijvoorbeeld ten aanzien van de grootte van de groep (zie voor de exacte voorwaarden het Besluit).

Een samenwerkingsverband dat wil deelnemen aan het experiment dient voor 1 november 2012 het aanmeldformulier bij het ministerie in te dienen.