Drie-uurs regeling

De drie-uursregeling  van Kids Wonderworld

De drie-uursregeling op de hele dagopvang; wat houdt dit in?

• Tussen 09.30 uur en 12.30 uur en tussen 15.00 uur en 16.30 uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.

• In de pauzeperiode tussen 12.30 uur en 15.00 uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers beurtelings lunchen. Gedurende deze slaap- en lunchtijd is het mogelijk dat minder pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de pedagogisch medewerker/kind ratio is vereist. Dit mag nooit langer dan maximaal 2 uur.

• Vóór 09.30 uur en na 16.30 uur mag de afwijking van de pedagogisch medewerker/kind ratio niet langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten.

Op één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft  van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur. Deze 3 uur kan per locatie verschillend worden ingezet, afhankelijk van het rooster en het aantal aanwezige kinderen. In het kindercentrum is minimaal één pedagogisch medewerker en een andere volwassene aanwezig.