‘Dit jaar al een tekort aan niveau 4 pm’ers’

Geplaatst op 24 maart 2016

 Er dreigt een tekort van pm’ers niveau 4 in 2016 en 2017. Maar pedagogisch medewerker niveau 3 is en blijft een overschotberoep. Dit zegt minister Asscher (Sociale Zaken) naar aanleiding van Kamervragen over de afgenomen werkgelegenheid in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijnsbranche.

Twee Kamerleden van de SP, Nine Kooiman en Tjitske Siderius, stelden Kamervragen naar aanleiding van het UWV-onderzoek over arbeidsmarktontwikkelingen in de Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het UWV concludeerde in dit rapport dat er in de kinderopvang in de toekomst meer hoger opgeleide pm’ers niveau 4 nodig zijn. Dit zal ten koste gaan van van pm’ers met niveau 3.

Gespecialiseerde pm’ers

Minister Asscher herhaalt de conclusie uit het UWV-rapport in zijn antwoorden op de Kamervragen. ‘Omdat werkgevers hogere eisen stellen aan werknemers, zal vooral de vraag naar gespecialiseerde pedagogisch medewerkers (mbo-4) stijgen.’ Asscher voorspelt dat het overschot van mbo-4 opgeleide pedagogisch medewerkers dit jaar of in 2017 verdwijnt en dat er dan zelfs een tekort zal ontstaan. De pedagogisch medewerker op niveau 3 daarentegen blijft een overschotberoep (meer aanbod dan vraag). Dit zegt minister Asscher.

Kwaliteit en harmonisatie

De Kamervragen van Kooiman en Siderius gaan vooral over het forse banenverlies in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan. Maar de Kamerleden maken zich ook zorgen over wat de enorme vraaguitval in de kinderopvang betekend heeft voor de kwaliteit en het harmonisatietraject.

Vrijwilliger wordt beroepskracht

De harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang stuwt de banengroei omhoog, zegt de minister. Dit heeft te maken met de verschuiving van de inzet van vrijwilligers naar beroepskrachten in peuterspeelzalen. Prognoses van de sector gaan ervan uit dat er in 2016 voor het eerst weer sprake is van een groeiend aantal banen in de kinderopvang. Tussen 2015 en 2018 wordt een toename van 9 duizend werknemers voorspeld (+12 procent). Volgens Asscher heeft de economische crisis littekens achtergelaten, maar de verwachtingen voor komende jaren geven een positief beeld. De minister lijkt de toekomst van werkgelegenheid in de kinderopvang dan ook positief tegemoet te zien.