De achterwachtregeling

De Achterwachtregeling hele dagopvang en buitenschoolse opvang  van
Kids Wonderworld

Uit oogpunt van veiligheid is een situatie waarin kinderen alleen kunnen zijn met één volwassene niet wenselijk en niet volgens onze kwaliteitseisen. Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie is, hanteren we een zogenaamde achterwachtregeling.

Deze regeling houdt in dat:

• De pedagogisch medewerker/kind ratio niet wordt overschreden.

• In geval van calamiteiten er een actieve achterwacht beschikbaar dient te zijn die binnen ambulance aanrijtijden in het kindercentrum aanwezig moet zijn.

• De ‘grote’ locatie die achterwacht beschikbaar stelt, gedurende de achterwachttijd met minimaal 2 volwassenen in het gebouw aanwezig moet zijn (zodat de achterwacht bij calamiteiten zonder problemen naar andere locatie kan).

De (actieve) achterwacht:

• belt gedurende de achterwachttijd geregeld naar de kleine locatie en informeert naar eventuele bijzonderheden. Indien de telefoon niet beantwoord wordt, gaat de achterwacht onmiddellijk naar de ‘kleine’ locatie.

• neemt direct contact met de ‘kleine’ locatie indien deze zich niet heeft gemeld bij aanvang werktijd. Bij geen gehoor gaat de achterwacht onmiddellijk naar de kleine locatie.

• kan bij afronden van de dag niet naar huis voordat de ‘kleine’ locatie zich afgemeld heeft.

• is tijdens de openingstijden van het kindercentrum bereikbaar. Het is inzichtelijk wie deze persoon is en waar deze te bereiken is