BSO Rotterdam

BSO Rotterdam staat voor buitenschoolse opvang in Rotterdam. Buitenschoolse opvang is logischerwijs het opvangen van kinderen buiten de reguliere schooltijden. Voor Kids Wonderworld, die in Rotterdam drie locaties heeft staat de term BSO voor veel meer.

BSO Rotterdam | Buitenschoolse opvang

Kindgericht werken is ook bij de BSO van Kids WonderWorld het uitgangspunt. Wij hebben in Rotterdam een  BSO.  BSO de Batavier in het oude westen. Er zijn op de BSO tal van spelmogelijkheden, creatieve activiteiten en sportieve uitdagingen. De activiteiten zijn zowel binnen als buiten én afgestemd op leeftijden en interesses. De kinderen mogen hierbij hun eigen voorkeur aangeven.

Bij de BSO van Kids WonderWorld wordt er onderscheid gemaakt tussen de jongere kinderen (mini’s) en de oudere kinderen (maxi’s). Bij de mini’s ligt het accent veelal op huiselijkheid, geborgenheid en ontspanning. De maxi’s spelen graag met vriendjes en vriendinnetjes en zoeken uitdagende activiteiten.

bso rotterdam

bso rotterdam

Onze pedagogisch medewerkers zijn de pijlers van de kwaliteit in onze opvang. Kids Wonderworld besteedt daarom veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Alle medewerkers van de BSO volgen een opleidingstraject om de kennis van de ontwikkeling van jonge kinderen aan te vullen met nieuwe inzichten en deze met elkaar te bespreken. Op deze manier leren de medewerkers niet alleen veel nieuwe dingen maar zo worden zij ook gestimuleerd om het dagelijks werk actief en bewust te doen. We streven naar diversiteit, ook in de samenstelling van ons team. Zowel de leidinggevenden als de pedagogisch medewerkers hebben een gerichte opleiding gevolgd voor het werken in de kinderdagverblijf conform de eisen zoals gesteld in de CAO.

Op onze BSO de Batavier (Buitenschoolse opvang locatie in Rotterdam) zijn er verschillende soorten activiteiten. Soms bepalen kinderen zelf waarmee ze bezig willen zijn en soms hebben de pedagogisch medewerkers een spel voorbereid. Daarnaast verzorgen we ook speciale activiteiten waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor andere kinderen in de school of wijk.

Sporten is gezond. Daarom worden er op de BSO de Batavier wekelijks sportieve activiteiten gedaan met de kinderen.

De buitenschoolse opvang op onze locatie in het oude westen van  Rotterdam is geopend aansluitend aan de schooltijden en hele dagen in de schoolvakanties.

Indien u vragen heeft over onze BSO , over de Buitenschoolse opvang in Rotterdam in het algemeen of indien u gewoon eens wilt komen kijken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.