Beschouwingen: kamerleden over kinderopvang

Geplaatst op 23 september 2015

Tijdens de eerste termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen hebben meerdere Tweede Kamerleden zich uitgelaten over de kinderopvangtoeslag.

Een korte samenvatting:

– Roemer (SP) vindt het goed nieuws dat er extra geld komt voor de kinderopvangtoeslag.
– Samsom (PvdA) geeft aan dat ouders het economisch herstel zullen merken door minder kosten voor de kinderopvang. Hij merkt ook op dat in Nederland nagedacht moet worden over het concept van het meergeneratiehuis. Hierbij wordt in wijkvoorzieningen door het hele land de zorg voor ouderen en kinderopvang meer gecombineerd.
– Pechtold (D66) wil ouders net wat meer ruimte geven in de opvang van kinderen.
– Slob (CU) vraagt waarom enkel ouders die hun kinderen naar de georganiseerde kinderopvang sturen extra geld ontvangen.
– Klaver (GroenLinks) merkt op dat de allerrijksten volop meeprofiteren: de kinderopvangtoeslag stijgt met 6%, ook al verdien je meer dan € 100.000,-.

Een deel van de partijen hebben tegenbegrotingen gepresenteerd, waarvan sommigen zijn doorberekend door het CPB.

– SP: Gaat niet in op kinderopvang. De SP stelt € 0,1 mld beschikbaar aan gemeenten om armoede bij kinderen te verminderen.
– D66: D66 heeft geen tegenbegroting laten doorberekenen bij het CPB. Maar heeft wel een belastingplan voor 2016 hierin geeft D66 aan dat zij € 350 mln meer willen uittrekken dan het kabinet, voor een hogere kinderopvangtoeslag.
– ChristenUnie: De ChristenUnie draait de intensivering van € 0,3 mld van de kinderopvangtoeslag terug, maar intensiveert het kindgebonden budget met € 0,3 mld.
– GroenLinks: Voor inkomens tussen de € 20.000 en € 50.000 intensiveert GroenLinks de kinderopvangtoeslag met € 0,3 mld.
– Groep Van Vliet: De intensivering van de kinderopvangtoeslag wordt in deze tegenbegroting teruggedraaid. Dit is een ombuiging van € 0,3 mld.