Beschouwingen (II): minister-president verdedigt intensivering kinderopvang

Geplaatst op 23 september 2015

Minister-president Rutte merkte op dat onder andere de kinderopvangtoeslag als onderdeel van het belastingpakket met de investering van 300 miljoen euro, zal helpen om de werkgelegenheid te stimuleren. De maatregel heeft een direct en positief effect op de werkgelegenheid.

Naar aanleiding van vragen van Slob (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) bevestigde Rutte dat tweeverdieners er meer op vooruit gaan dan eenverdieners. De kinderopvangtoeslag voor tweeverdieners is hiervan één van de redenen, naast de intensivering van de inkomenafhankelijke combinatiekorting. Het kabinet heeft daaraan de voorkeur gegeven boven intensivering van het kindgebonden budget, dat alle ouders met een laag inkomen en weinig vermogen, werkend en niet-werkend, ondersteunt. Waar Slob het effect op de arbeidsparticipatie betwijfelde stelde Rutte de dat er wel degelijk sprake is van een positief effect. Rutte meldde hier een andere afweging te maken dan de ChristenUnie, die in de tegenbegroting de intensivering de kinderopvangtoeslag terugdraait, en voor hetzelfde bedrag intensiveert op het kindgebonden budget. Rutte “stelt zich zomaar voor” dat dit debat bij de Algemene Financiële Beschouwingen (in de laatste week van september) wordt voortgezet.