Geplaatst op 5 januari 2018

Video’s geven uitleg over Wet IKK

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is per 1 januari ingegaan. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een video, die in simpele bewoording uitleg geeft over de nieuwe eisen.
‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier video’s voor ondernemers in de kinderopvang gemaakt, waarin de thema’s ‘De ontwikkeling van het kind centraal’, ‘Veiligheid en gezondheid’, ‘Stabiliteit en pedagogisch maatwerk’ en ‘Kinderopvang is een vak’ toegelicht worden.

Ouders

De inspiratievideo ‘Wat verandert er voor uw kind?’ is ontwikkeld voor ouders en oudercommissies. Daarin worden de vier peilers eenvoudig uitgelegd hoe de veranderingen eruit gaan zien. Medewerkers van kinderopvangorganisaties geven in het kort een toelichting. Ook de rol van de oudercommissie komt aan bod en financiële veranderingen.

Medewerkers

De inspiratievideo ‘Wat verandert er voor jou als medewerker?’ is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang. De video is toegespitst op de pedagogisch medewerker en ligt kort de vier peilers toe. Ook worden het mentorschap, de taaleis en de rol van beleidsmedewerkers uitgelicht.

Bekijk hier de video’s over IKK >>>

Op de website Veranderingen kinderopvang van SZW is niet alleen informatie te vinden over de Wet Ikk, maar ook over de Harmonisatie en het Personenregister.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–Bron: Kinderopvangtotaal