Welkom

Het is alweer zes weken geleden, dat we de eerste maatregelen omtrent de Corona crisis te horen hebben gekregen. Het voelt allemaal als veel langer, bijna als levende geschiedenis; de onbekendheid met het virus, de maatregelen, het door voortschrijdend inzicht veranderende beleid en de continuïteit in de zorg voor de kinderen. Het zijn tijden, zoals we die nog nooit meegemaakt hebben en vraagt veel van ieders aanpassingsvermogen. Het is niet meer wat het was en dit virus brengt, buiten het gevaar voor onze gezondheid, ook onzekerheid onder ons. We wensen u rust, wijsheid en kracht om deze periode goed door te komen. De afgelopen weken hebben we veel flexibiliteit van onze medewerkers gevraagd en ook aan u als ouder of verzorger van uw kind.  Onze noodopvang voor ouders met cruciale beroepen is open geweest in Capelle aan den IJssel,  maar met een andere capaciteit.

Deels hebben wij, het management van Kids Wonderworld BSO de Batavier, u daarvan op de hoogte gehouden, maar het contact is grotendeels via de mentor van uw kind of onze assistent leidinggevende of locatiecoördinator verlopen. We hebben gekozen voor het directe contact met onze medewerkers, die het dichts bij uw kind staan en waar u mogelijk een persoonlijk contact mee hebt. Afgelopen dinsdag heeft de minister- president in de persconferentie weer een aantal maatregelen aangekondigd. In deze  persconferentie hebben wij te horen gekregen dat de kinderdagverblijven de deuren weer mogen openen. Hierbij ontvangt u meer informatie over hoe wij bij Kids Wonderworld BSO de Batavier te werk zullen gaan.

Vanaf maandag 11 mei mogen wij de deuren weer openen van Kids Wonderworld BSO de Batavier. Op dit moment is het Corona-virus nog steeds in ons land en moeten wij goed op de gezondheid en veiligheid van ons allemaal blijven letten.

De buitenschoolse opvang heeft de volgende aangescherpte maatregelen die wij moeten hanteren voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers:

  • Bij het brengen van uw kind naar de VSO: nadat u via de voordeur naar binnen bent gekomen wordt de tussendeur naar de BSO op afstand voor u geopend. U kunt bij deze deur afscheid nemen van uw kind, hierna kunt uw kindje doorlopen naar de pedagogisch medewerker die op gepast afstand van u, uw kindje zal aannemen.
  • Bij het halen van uw kind bij de BSO: u kunt de medewerkers van de BSO een berichtje sturen of even bellen om aan te geven dat u er aan komt. Dat geeft uw kind en de BSO medewerkers de ruimte om de jas en schoenen aan te doen. Op gepaste afstand van u zal uw kind aan u worden overgedragen. De overdracht zal gegeven worden via Whatsapp of, indien u dat wenst, wordt u gebeld door een pedagogisch medewerker van de groep.
  • Vanwege de 1,5 meter afstand tussen volwassenen kunnen wij ouders helaas geen toegang verlenen tot de groepen.